NAKKE-PISKESMÆLD

Et piskesmæld betyder for mange mennesker et afgørende vendepunkt i deres liv – deres tilværelse ændrer simpelthen retning. De oplever – måske for allerførste gang – kroppen sætte sig i førersædet, mens intellektet og det rationelle hoved pludselig er forvist til sidelinien.

Piskesmældets mange symptomer

Mange forskelligartede symptomer optræder – ofte tilsyneladende uden sammenhæng og mening, og den etablerede lægeverden synes heller ikke at kunne stille noget op – hverken i form af piller eller behandling.

Listen af symptomer virker umiddelbart endeløs – hovedpine, svimmelhed, træthed, kæbespændinger, nakkesmerter, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, fordøjelsesproblemer, frustration, synsændringer og hukommelsesbesvær er blandt de hyppigste. Og hvad værre er – ofte er ALLE disse symptomer til stede samtidigt!

En oplevelse af manglende forståelse

Et piskesmæld har næsten altid store sociale konsekvenser – den lidt uhåndgribelige diagnose er ofte svær at håndtere, for såvel den piskesmældsramte som for dennes omgivelser. Et piskesmæld kan ikke lægges i gips og derved synliggøres – tværtimod er der som regel overhovedet ingenting at se, og omgivelserne har – forståeligt nok – svært ved at begribe det levende helvede, som den ramte befinder sig i.​

  • Behandlingen i praksis

Jeg vil, udover kranio sakrale teknikker, benytte de andre behandlingsteknikker jeg har lært, i kombination, tilpasset den enkelte, udfra de behov der viser sig.

Helt centralt i behandlingen af et piskesmæld er den blide berøring – den alene kan afgøre, om behandlingen bliver en succes. 

Nervesystemet hos en piskesmældsramt er næsten altid ”stresset op” – det er, som om kroppen/nervesystemet stadig befinder sig i en ekstrem alarmtilstand. 

For overhovedet at have chancen for at hjælpe kroppen tilbage i ro, må vi respektere denne alarmtilstand – vi må møde kroppen, hvor den er! 

Belønningen for den blide berøring falder ofte i allerførste behandling – vi ”får lov” at nå strukturer, som ellers har været urørlige for andre. 

Vævet kan simpelthen mærke, at det ikke længere skal passe på – det sænker sine parader, og vender derved stille og roligt tilbage til bevægelse, til liv.

Mange piskesmældsramte bliver ofte dybt forundrede over den rigtig gode virkning, som den benyttede behandlingsprotokol har. Typisk har de prøvet en del andre behandlingsmetoder, men har aldrig rigtigt oplevet blivende forandringer.​

I min behandling af piskesmæld, vil jeg kunne tage alle mine behandlingsteknikker i brug, afhængig af hvad der viser sig at være bedst for dig

Jeg vil gøre mit bedste!

Jeg holder ferie fra den 8. juli til den 5. august- rigtig god sommer og på gensyn!

​Klinik Themis

RUGHAVEVEJ 4, kld - 2500 VALBY

TELEFON: 26 97 81 58 | E-MAIL: kst@klinik-themis.dk