Biodynamics​

Biodynamics er en gren indenfor Kranio-Sakral Terapi. Den er endnu ikke meget udbredt i Danmark, men vinder mere og mere frem i England, Tyskland, Italien og USA.

Hvordan startede det hele?


Den starter, hvor KST’s skaber Dr. William G. Sutherland sluttede - efter 54 års fordybelse. Dr. Sutherland var i begyndelsen meget fysisk og meget aktiv, når han behandlede - han "gjorde" en masse ved klientens system. Gennem årene blev han mere og mere blid og skiftede sit fokus, til mere at lytte til klientens system med sine hænder. 

Herved opdagede han, at klienten faktisk allerede havde en "indbygget" behandlingsplan klar, og at den var parat - når han var parat! Han talte om, at vi som behandlere skulle "Trust The Tide" - The Tide værende de selvregulerende mekanismer, som kroppen besidder.

Biodynamisk KST bruger de grundlæggende elementer fra kranio-sakral terapien.


Der arbejdes med den sundhed og de selvhelbredende ressourcer som alle mennesker har, som giver vores krop mulighed for, under de rette forudsætninger at hele og regenerere.

Kroppens forskellige systemer og evner

​Man taler om de skabende kræfter, som betegnes The Embryonic Forces (TEF). 

Disse ligger bag udviklingen af kroppen - og herved naturligvis også bag de forskellige systemer, som kroppen består af. Nervesystemet, hormonsystemet, hjerte/kar- system, lymfesystemet, immunforsvaret, organsystemet, muskel/skeletsystemet - alle kroppens systemer er skabt efter anvisninger fra TEF. Kræfterne som styrer fosterets udvikling, er de samme kræfter, der helbreder og holder kroppen og psyken sund hele livet, hvis altså vi giver dem nogle ordentlige forhold at arbejde under. TEF aktiveres i den biodynamiske behandling. En antagelse, som også den videnskabelige verden bakker op om.​

Hvordan foregår en behandling med Biodynamics?

En behandling med Biodynamics både ligner og ligner ikke en almindelig behandling med KST. 

Den helt store forskel ligger i, hvor aktiviteten under behandlingen kommer fra. Ved en almindelig KST-behandling er behandleren som regel relativt aktiv - flytter hænderne en del gange og tester og korrigerer kraniet og resten af kroppen mærkbart. 

Behandleren bruger sin tekniske kunnen til at “ fixe” problemerne.

En Biodynamics-behandling er en smule anderledes, idet behandleren ikke længere er så tydeligt aktiv - aktiviteten er flyttet over i klientens krop. 

En af nøglerne til en vellykket Biodynamics-behandling er, at behandleren kan forholde sig roligt og neutralt - ikke gøre så meget fysisk med kroppen, men i stedet lytte mere til kroppens aktivitet.

Denne lytten er en lytten med hænderne - der mærkes efter kroppens mange forskellige aktiviteter. Kroppen arbejder 24 timer i døgnet for at hjælpe os tilbage mod balance - det er disse aktiviteter, som behandleren mærker.

De fleste af mine klienter bliver umiddelbart overraskede, når de første gang oplever en Biodynamics-behandling. Det ligger dybt i os, at vi sidestiller aktivitet med effektivitet. 

Vi tænker, at for at en behandling skal være effektiv, skal der gøres en masse. 

Hvad hvis det omvendte var tilfældet? At jo mindre man gør, jo større effekt? 

Mange - ikke mindst behandlere - taler om kroppens evne til at helbrede sig selv. 

Men giver vi den egentlig chancen, når vi hele tiden gør noget ved den - når vi gør, hvad vi forestiller os, den måtte behøve? 

Vi taler om kroppens sundhed, alt imens vi gennemsøger den for - ubalancer! 

Vi korrigerer den ved at arbejde på ubalancerne.

Kan det tænkes, at hvis vi skifter fokus og centrerer behandlingen om noget velfungerende, at kroppen så selv har redskaberne og strategierne for at skabe balance?

 

Det er hvad skaberen af Kranio-Sakral Terapien William G. Sutherland kom frem til efter 54 års forskning…”Be still and know” står der på hans gravsten​

En behandling med Biodynamics vil koste:

Fra 12 år og voksne: 700 kr

Børn fra 3 år til 11 år 600 kr

​Hvis du er interesseret i at finde mere viden om biodynamics, finde oplysninger og tanker, som skaberne af biodynamics har nedfældet, kan du søge på nettet

Dr. William Sutherland

DO. Michael Kern

Franklyn Sills​

​Dr. James Jealous​

Jeg holder ferie fra den 8. juli til den 5. august- rigtig god sommer og på gensyn!

​Klinik Themis

RUGHAVEVEJ 4, kld - 2500 VALBY

TELEFON: 26 97 81 58 | E-MAIL: kst@klinik-themis.dk